LG年夜沽PVC价格下调

亚美ag旗舰厅手机版-APP应用下载    2022-05-13

天津LG年夜沽PVC,1000型本地6500元出厂,外销南边7600元送到。亚美ag旗舰厅手机版-APP应用下载


【读音】: tiān jīn LGnián yè gū PVC,1000xíng běn dì 6500yuán chū chǎng ,wài xiāo nán biān 7600yuán sòng dào 。

发表评论