燕山周边市场丁基胶行情动态

亚美ag旗舰厅手机版-APP应用下载    2022-05-13

燕山周边市场丁基胶成交平稳,近期燕化优级品供给量降落使恰当地优级品货源略显紧张 ,本地市场价格基本连结不变,优级品报价在28900-29000元/吨摆布 。

亚美ag旗舰厅手机版-APP应用下载
【读音】:

yàn shān zhōu biān shì chǎng dīng jī jiāo chéng jiāo píng wěn ,jìn qī yàn huà yōu jí pǐn gòng gěi liàng jiàng luò shǐ qià dāng dì yōu jí pǐn huò yuán luè xiǎn jǐn zhāng ,běn dì shì chǎng jià gé jī běn lián jié bú biàn ,yōu jí pǐn bào jià zài 28900-29000yuán /dūn bǎi bù 。

发表评论